Kritiky.cz

Filmy

Photo © Lionsgate

„Hunger Games“ jsou dle mého názoru jedním z nejvíce přeceněných filmů poslední doby

Přiznám se, že úpl­ně nero­zu­mím tomu, kde tkví jeho úspěch. O mla­dých pro mla­dé. Dnes tohle letí....

Recenze knih

152148 Lvicek z kastanku Roznovska Grada 350 0 fit

Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení

Máte doma prv­ňáč­ka, kte­rý se už nemů­že dočkat, až půjde po prázd­ni­nách do ško­ly? Hledáte hez­ký pří­běh, kte­rý...

Recenze her

Foto: ILCA, Inc.& Bandai Namco Entertainment Inc.

Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy

Sand Land vás vtáh­ne do svě­ta spá­le­né­ho slun­cem, kde vál­ky a pří­rod­ní kata­stro­fy zane­cha­ly za sebou jen poušť....

Seriály

Foto: TV Nova s.r.o.

Závěrečná epizoda seriálu Zlatá labuť: Napětí, hrdinství a emocionální závěr

Ve čtvr­tek 6. červ­na čeká fanouš­ky seri­á­lu Zlatá labuť posled­ní epi­zo­da tře­tí série, kte­rá sli­bu­je dra­ma­tic­ký závěr plný...

Filmové a televizní aktuality

Tiskové zprávy (Newslettery)

První Vánoce s Disney+

header20220edited 1ce436ed 3193 448d b8ad 82720f4a2d05
Kromě iko­nic­kých vánoč­ních fil­mů jako je Sám doma 2: Ztracen v New Yorku a Muppets: Vánoční kole­da, kte­ré sla­ví letos 30 let...

Co je nového v prosinci na Disney+

word image 338618 1
Prosinec na Disney+ není jen o tra­dič­ních vánoč­ních fil­mech, přes­to­že i těch tu najde­te víc než dost, pre­mi­é­ru bude mít film Vražda...

19. ročník Festivalu indického filmu - Aamir i Forrest jeden jest…

plakat festival indickeho filmu 2022
Indický kan­di­dát na letoš­ní­ho fil­mo­vé­ho Oscara, rema­ke slav­né fil­mo­vé kla­si­ky a dal­ší zají­ma­vá díla indic­ké kine­ma­to­gra­fie se budou pro­mí­tat v rám­ci 19. roč­ní­ku...

Indián je úsměvný, není to prvoplánová řachanda, říká režisér Tomáš Svoboda

word image 336434 1
„Humor je to situ­ač­ní, záro­veň by měl být chyt­rý. Vždycky mám rád, když je kome­die bez pří­vlast­ků. Aby neby­la ješ­tě...

Titulky

rp 637100d149998 la brea s02e06 jpg.jpg

Titulky k La Brea S02E06 - Lazarus

Gavin s rodi­nou se chys­ta­jí do vel­ké skle­ně­né budo­vy, kde vůbec nema­jí poně­tí, co je čeka­jí. Riley a Josh zatím pomá­ha­jí Caroline...

Nejnovější příspěvky

152148 Lvicek z kastanku Roznovska Grada 350 0 fit

Lvíček z kaštánku-čtení pro prvňáčky, vhodné také pro genetickou metodu čtení

Máte doma prv­ňáč­ka, kte­rý se už nemů­že dočkat, až půjde po prázd­ni­nách do ško­ly? Hledáte hez­ký pří­běh, kte­rý zahře­je...
9788026221234

Co si brouká louka

Máte rádi pohád­ky Daniely Krolupperové? Hledáte milý pří­běh o kvě­ti­nách i les­ní víle? Tak prá­vě vám je urče­na pohád­ka s názvem...
Kniha.osudu

Dvakrát zakázaný román „KNIHA OSUDU“

„Knihu osu­du“ od autor­ky Parínúš Saníí si v sobě pone­su asi vel­mi dlou­ho, neboť před­klá­dá vel­mi sil­ný pří­běh jed­né...

Mind Body Spirit

Found Footage verze Hereditary? Nope. Další letošní zklamání a nevyužitý potenciál.Příběh se zaměřuje na mladou influencerku, která se...

Trim Season

Trim Season rozhodně měl potenciál být slušným hororem. Mohl z toho být solidní Folk Body horor evokující Suspirii,...

Speciály

Photo © 20th Century Fox

Planeta opic (1968): Klasické sci-fi, které změnilo filmový průmysl

Planeta opic je ame­ric­ký sci-fi film z roku 1968 reží­ro­va­ný Franklinem J. Schaffnerem, s hlav­ní­mi hvězda­mi Charltonem Hestonem, Roddy McDowallem, Kim Hunterovou a Mauricem Evansem. Film, vol­ně zalo­že­ný na romá­nu Pierra Boullea z roku 1963, vyprá­ví pří­běh ast­ro­nau­tů, kte­ří hava­ru­jí na pla­ne­tě, kde...
Stránka načtena za 2,48047 s | počet dotazů: 134 | paměť: 48161 KB. | 13.06.2024 - 18:19:04